top of page

Perkhidmatan Kejuruteraan Automasi Industri

Perkhidmatan Kejuruteraan Automasi Industri (Tahap 2)

Vitrox Akademi menyediakan perantis dengan pengetahuan dalam Lukisan Kejuruteraan, Asas Pengaturcaraan Kawalan, Fabrikasi, Sub-Pemasangan dan Penyelenggaraan Sistem.  Perantis akan dilatih untuk dilahirkan graduan yang berketrampilan. Perantis juga akan diberi pendedahan dan pengalaman di tempat kerja industri melalui kelas amali dengan kerjasama syarikat industri.

Program: Sijil Kemahiran Tahap 2
Tempoh: 5 bulan

Pengambilan: Sila hubungi ViTrox Academy

Kunci Utama

Setelah berjaya menamatkan kursus ini, pelajar akan dapat:-

 • Mereka bentuk dan membangunkan sistem automasi dengan menggunakan Teknologi Elektronik, Mekanikal, Elektrik, Maklumat dan Komputer.

 • Memperolehi Sijil JPK SKM Tahap 2 (MC-091- 2:2016).

Kaedah Pembelajaran

30% Sesi Teori di Pusat Latihan Bertauliah / 70% Sesi Praktikal di Syarikat Industri

Syarat Kemasukan

Tamat SPM

A group of TVET program students learning about machine

Kecekapan Pekerjaan 

Perkhidmatan Kejuruteraan Automasi Industri (Tahap 2) adalah cekap dalam melaksanakan kecekapan teras berikut:-

 • Lukisan Kejuruteraan Automasi Industri

 • Pengaturcaraan Kawalan Asas Automasi Industri

 • Fabrikasi Automasi Industri

 • Sub-Asembling Automasi Industri

 • Perkhidmatan Sistem Automasi Industri

A coach and TVET program student fixing machine

Kerjaya atau Kemajuan dalam Teknologi Automasi Perindustrian

Graduan dengan kelayakan JPK SKM Tahap 2 (MC-091- 2:2016) layak melanjutkan pelajaran dalam Program Teknologi Automasi Industri (IAT) Tahap 3. Graduan juga boleh memulakan kerjaya mereka sebagai

Pembantu Juruteknik
Juruteknik

Pemasangan Sistem Kejuruteraan Automasi Industri (Tahap 3)

Vitrox Akademi menyediakan perantis dengan pengetahuan dalam Lukisan Pemasangan dengan “Computer-Aided Design (CAD)”, Pemasangan Sistem Mekanikal, Pemasangan Sistem Elektrik & Elektronik, Kalibrasi Sistem, Penyelenggaraan Sistem, Pengaturcaraan Sistem Kawalan dan Penyeliaan Sokongan Sistem Kejuruteraan.  Perantis akan dilatih untuk dilahirkan graduan yang berketrampilan. Perantis juga akan diberi pendedahan dan pengalaman di tempat kerja industri melalui kelas amali dengan kerjasama syarikat industri.

Program: Sijil Kemahiran Tahap 3
Tempoh: 7.5 bulan

Pengambilan: Sila Hubungi ViTrox Academy 

Kunci Utama

Setelah berjaya menamatkan kursus ini, pelajar akan dapat:-

 • Menggunakan pengetahuan dan kemahiran untuk mengenal pasti keperluan dan spesifikasi untuk sistem mekatronik

 • Memperolehi Sijil JPK SKM Tahap 3 (MC-091- 3:2016).

Kaedah Pembelajaran

30% Sesi Teori di Pusat Latihan Bertauliah / 70% Sesi Praktikal di Syarikat Industri

Syarat Kemasukan

Penyiapan Kursus Perkhidmatan Kejuruteraan Automasi Industri (Tahap 2)

Kecekapan Pekerjaan 

A group of TVET program students learning about machine

Perkhidmatan Kejuruteraan Automasi Industri (Tahap 3) adalah cekap dalam melaksanakan kecekapan teras berikut:-

 • Lukisan Pemasangan Reka Bentuk Bantuan Komputer (CAD) Automasi Industri

 • Perhimpunan Sistem Mekanikal Automasi Industri 

 • Industri Automasi Pemasangan Sistem Elektrik & Elektronik

 • Penentukuran Sistem Automasi Perindustrian

 • Penyelenggaraan Sistem Automasi Perindustrian

 • Pengaturcaraan Sistem Kawalan Automasi Industri

 • Penyeliaan Sokongan Sistem Kejuruteraan Automasi Industri

Kerjaya atau Kemajuan dalam Teknologi Automasi Perindustrian

Graduan dengan kelayakan JPK SKM Tahap 3 (MC-091- 3:2016) layak melanjutkan pelajaran dalam Program Teknologi Automasi Industri (IAT) Tahap 4 (dalam pembangunan). Graduan juga boleh memulakan kerjaya mereka sebagai

Juruteknik CNC
Pengaturcara
Juruteknik
Sr. Juruteknik
A girl TVET program student learning about machine

Selepas tamat pengajian, perantis akan dianugerahkan dengan 2 sijil :-

 • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 & 3 

 • Sijil Academy in Factory (AiF) 

Malaysia Productivity Corporation (MPC) logo
Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) logo

Ditauliah oleh

JPK logo

Tahap Pekerjaan

Tahap
Mekatronik
Kejuruteraan Automasi Industri
Teknologi Robotik
Tahap 5
Ahli Teknologi Mekatronik
Ahli Teknologi Kejuruteraan Automasi Industri
Ahli Teknologi Robotik
Tahap 4
Pembantu Teknologi Mekatronik
Pembantu Teknologi Kejuruteraan Automasi Industri
Pembantu Teknologi Robotik
Tahap 3
Sr. Juruteknik
Sr. Juruteknik
Sr. Juruteknik
Tahap 2
Juruteknik
Juruteknik
Juruteknik
Tahap 1
Pembantu Juruteknik
Pembantu Juruteknik
Pembantu Juruteknik

Tahap Pembelajaran

Tahap
Mekatronik | Kejuruteraan Industri Automasi | Teknologi Robotik
Tahap 5
Pembangunan Sistem Kejuruteraan Automasi Industri
Tahap 4
Sokongan Sistem Kejuruteraan Automasi Industri
Tahap 3
Pemasangan Sistem Kejuruteraan Automasi Industri
Tahap 2
Perkhidmatan Kejuruteraan Automasi Industri
Tahap 1
Termasuk Tahap 2
DSC06062.jpg

Hubungi
KAUNSELOR 
kami.

Mengetahui lebih lanjut mengenai SLDN

Mengetahui lebih lanjut mengenai kursus kami

Memahami hala tuju yang paling sesuai untuk anda

Laluan kerjaya sebagai Juruteknik ataupun Jurutera

 

Tinggalkan kami butiran anda dan kami akan menghubungi anda!

Terima kasih atas penyertaan anda!

bottom of page