top of page

PROGRAM TVET
Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)

IMG_5187_edited_edited.jpg

Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) adalah pembangunan pendidikan dan latihan yang selaras dengan kerjaya. Malah, memberi penekanan utama kepada matlamat industri. Bertujuan untuk mengeluarkan tenaga kerja yang berketrampilan mengikut bidang-bidang yang diceburi. Piawaian pekerjaan yang diiktiraf, penekanan kepada kemahiran praktikal dan psikomotor. Malah, mendapat pendedahan kepada latihan di industri berdasarkan Skop TVET. 

Apakah Program TVET?

Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) merupakan dua latihan pembelajaran, terdiri daripada pendedahan tempat kerja di industri dan institut latihan.  Syarikat-syarikat dan Institusi-Institusi Latihan perlu dikendalikan melalui usaha kerjasama.

Apakah SLDN?

Syarat Kemasukan : Tamat SPM

Kenapa Pilih SLDN?
Facilities.png
Merit_edited.png

Bekerja dan Belajar

Dapat Elaun Bulanan

Memperolehi

Pengetahuan dan Kemahiran

Belajar daripada

Pelatih Pengalaman

ViTrox Academy 

Pusat Latihan Bertauliah JPK

logo_sldn.png

Sijil Tahap 2 dan 3

Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

Kemahiran Sosial dan Nilai Sosial (SSSV) terdiri daripada Kemahiran Sosial dan Nilai Sosial. Kemahiran Sosial adalah kemahiran yang kita gunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain, baik secara lisan dan bukan lisan, melalui bahasa, gerak isyarat, bahasa badan, dan penampilan diri kita. Nilai Sosial adalah sekumpulan nilai yang diakui sebagai sebahagian daripada tingkah laku sosial yang diharapkan daripada orang yang merupakan sebahagian daripada komuniti.

Apakah SSSV?

Pemeriksaan SSSV Disertakan

Perkhidmatan Kejuruteraan Automasi Industri
( Industrial Automation )

IMG_5178.JPG

Program ini merupakan sistem kawalan dan merangkumi mekanikal, elektrikal dan elektronik.  Melalui program ini, perantis/pelajar akan mempelajari teori di Vitrox Akademi dan kemahiran amali di syarikat industri. 

Program yang Ditawarkan

SLDN Series

ViTrox Academy
SLDN Series | EP 1 - Apakah itu SLDN | ViTrox Academy
SLDN Series | EP 1 - Apakah itu SLDN | ViTrox Academy

SLDN Series | EP 1 - Apakah itu SLDN | ViTrox Academy

02:39
Play Video
SLDN Series | EP 2 - Apakah Perbezaan TVET dengan SLDN | ViTrox Academy

SLDN Series | EP 2 - Apakah Perbezaan TVET dengan SLDN | ViTrox Academy

01:36
Play Video
SLDN Series | EP 3 - Apakah Kelebihan SLDN | ViTrox Academy

SLDN Series | EP 3 - Apakah Kelebihan SLDN | ViTrox Academy

02:05
Play Video
bottom of page