top of page

PROGRAM TVET
Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)

IMG_5187_edited_edited.jpg

Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) merujuk kepada pembangunan pendidikan dan latihan yang berlandaskan keperluan pasaran pekerjaan dan industri. Matlamat utamanya adalah untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran dan terlatih dalam bidang yang diceburi. TVET menekankan piawaian pekerjaan yang diiktiraf dengan memberi penekanan pada kemahiran praktikal dan psikomotor. Program ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk melatih kemahiran di industri berdasarkan skop TVET yang telah ditetapkan.

Apakah Program TVET?

Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) merujuk kepada program pembelajaran dua hala yang terdiri daripada pendedahan pelajar di tempat kerja industri dan di institut latihan. Pelaksanaannya memerlukan usaha kerjasama antara syarikat-syarikat dan institusi-institusi latihan.

Apakah SLDN?

Syarat Kemasukan : Tamat SPM

Kenapa Pilih SLDN?
Safety helmet icon symbolizing working
Mortarboard icon symbolizing education

Bekerja dan Belajar

Dapat Elaun Bulanan

Memperolehi

Pengetahuan dan Kemahiran

Belajar daripada

Pelatih Berpengalaman

ViTrox Academy logo

ViTrox Academy 

Pusat Latihan Bertauliah JPK

Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) logo

Sijil JPK

Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

Kemahiran Sosial dan Nilai Sosial (SSSV) merangkumi kemahiran sosial dan nilai-nilai sosial. Kemahiran sosial merujuk kepada kemahiran yang kita gunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, sama ada secara lisan atau bukan lisan, melalui bahasa, gerak isyarat, bahasa badan, dan penampilan diri. Nilai-nilai sosial pula adalah sejumlah nilai yang diiktiraf sebagai sebahagian daripada tingkah laku sosial yang diharapkan dari seseorang yang merupakan ahli masyarakat.

Apakah SSSV?

Pemeriksaan SSSV Disertakan

Perkhidmatan Kejuruteraan
Automasi Industri
( Industrial Automation )

A student fixing machine with his TVET program coach

Pelajar yang mengikuti tahap 2 & 3 dalam program Kejuruteraan Automasi Industri akan memperoleh pengetahuan penting untuk menjalankan sketsa 2D & 3D dan mengatur keperluan fabrikasi dan penyusunan sub. Kurikulum merangkumi latihan dalam Robotik, Automasi Industri (PLC), Sistem Elektrik, Sistem Elektronik (Komunikasi, Kuasa, dan Kawalan), Sistem Hidraulik, Sistem Pneumatik, dan kemudahan ICT.

Program yang Ditawarkan

Pengujian, Pengesanan Kerosakan dan Penyelenggaraan Komponen dan Papan Electronik

Electronics Component and Boards

Pelajar yang mengikuti tahap 2 dalam program Pengujian, Pengesahan Kerosakan dan penyelenggaraan Komponen dan Papan Elektronik akan memperoleh pengetahuan penting untuk melaksanakan pelbagai kerja termasuk pengujian bahagian elektronik, menyelesaikan masalah komponen elektronik dan pemasangan papan litar bercetak elektronik.

Pengeluaran Pemasangan Semikonduktor
( Semiconductor )

Electronics Components and Boards

Pelajar yang mengikuti tahap 3 dalam program Pengeluaran Pemasangan Semikonduktor akan memperoleh pengetahuan penting mengenai proses penciptaan Litar Bersepadu yang terdapat dalam peranti elektrik dan elektronik harian. Pemasangan Semikonduktor dan Pengeluaran Ujian menyediakan sambungan elektrik untuk penghantaran isyarat, input kuasa dan kawalan voltan.

bottom of page