top of page

PROGRAM TVET
Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)

IMG_5187_edited_edited.jpg

Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) merujuk kepada pembangunan pendidikan dan latihan yang berlandaskan keperluan pasaran pekerjaan dan industri. Matlamat utamanya adalah untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran dan terlatih dalam bidang yang diceburi. TVET menekankan piawaian pekerjaan yang diiktiraf dengan memberi penekanan pada kemahiran praktikal dan psikomotor. Program ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk melatih kemahiran di industri berdasarkan skop TVET yang telah ditetapkan.

Apakah Program TVET?

Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) merujuk kepada program pembelajaran dua hala yang terdiri daripada pendedahan pelajar di tempat kerja industri dan di institut latihan. Pelaksanaannya memerlukan usaha kerjasama antara syarikat-syarikat dan institusi-institusi latihan.

Apakah SLDN?

Syarat Kemasukan : Tamat SPM

Kenapa Pilih SLDN?
Facilities.png
Merit_edited.png

Bekerja dan Belajar

Dapat Elaun Bulanan

Memperolehi

Pengetahuan dan Kemahiran

Belajar daripada

Pelatih Berpengalaman

ViTrox Academy 

Pusat Latihan Bertauliah JPK

logo_sldn.png

Sijil Tahap 2 dan 3

Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

Kemahiran Sosial dan Nilai Sosial (SSSV) merangkumi kemahiran sosial dan nilai-nilai sosial. Kemahiran sosial merujuk kepada kemahiran yang kita gunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, sama ada secara lisan atau bukan lisan, melalui bahasa, gerak isyarat, bahasa badan, dan penampilan diri. Nilai-nilai sosial pula adalah sejumlah nilai yang diiktiraf sebagai sebahagian daripada tingkah laku sosial yang diharapkan dari seseorang yang merupakan ahli masyarakat.

Apakah SSSV?

Pemeriksaan SSSV Disertakan

Perkhidmatan Kejuruteraan Automasi Industri
( Industrial Automation )

A student fixing machine with his TVET program coach

Program ini merupakan sistem kawalan dan merangkumi mekanikal, elektrikal dan elektronik.  Melalui program ini, perantis/pelajar akan mempelajari teori di Vitrox Akademi dan kemahiran amali di syarikat industri. 

Program yang Ditawarkan

bottom of page